Gastro Szef - IT Perfect

Przejdź do treści

Menu główne:

Gastro Szef

Programy firmy

Program Gastro SZEF prowadzi gospodarkę magazynową firmy w oparciu o dokumenty magazynowe oraz sprzedaż zrealizowaną na stanowiskach kelnerskich.

NARZĘDZIA UŁATWIAJĄCE ZARZĄDZANIE
Wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych w programnie Gastro SZEF usprawnia zarządzanie każdym lokalem gastronomicznym. System zapewnia dostęp do wielu praktycznych analiz i raportów. Analizy wspierają bieżącą pracę kierownictwa np. odpowiadają na pytanie - jak funkcjonuje nowa promocja, czy pomagają w podejmowaniu decyzji o charakterze strategicznym, zapewniając szybki wgląd w rezultaty wcześniej podejmowanych działań.
  • Kontrola zużycia surowców na podstawie założonych receptur, wykonywanie rozchodów składników potraw, tworzenie kalkulacji, obliczanie marży, wyliczanie wsadu oraz zapotrzebowania na surowce.
  • Możliwość automatycznej dekretacji do systemów finansowo- księgowych.
  • Dostęp do wielu praktycznych analiz i raportów wspierających pracę managera oraz łatwość w tworzeniu nowych indywidualnych zestawień.
  • Możliwość graficznej prezentacji dowolnych zestawień.


ROZLICZANIE MAGAZYNÓW I ZUŻYCIA SUROWCÓW

Wprowadzanie dokumentów dostaw PZ, przesunięć międzymagazynowych MM, rozchodów wewnętrznych, z produkcji i ze sprzedaży.
Informowanie o przekroczonych stanach minimalnych, maksymalnych i zalegających magazyny. Kontrola terminów przydatności.
Prowadzenie gospodarki wielomagazynowej; stany magazynowe bieżące i wsteczne.
Informowanie o wszelkich zmianach stanów magazynowych; rozchody FIFO ze sprzedaży wg zadanych receptur; inwentaryzacje.

KONTROLA KOSZTÓW – FOOD COST I BEUERAGE COST

Prezentacja zużycia surowców na podstawie receptur.
Porównanie sprzedaży z kosztem.
Wyliczanie cen kalkulacyjnych potraw, drinków, napojów według rzeczywistych kosztów zakupu surowców.
Umożliwia wyliczenie marży potraw wraz z sygnalizacją przekroczenia zakładanego przedziału marży optymalnej.ROZLICZANIE PRODUKCJI GASTRONOMICZNEJ

Rozliczanie produkcji wyrobów gotowych i półproduktów.
Raporty produkcji dziennej.
Informacje o zmianach cen zakupu surowca w stosunku do poprzednich dostaw (kontrola dostaw).
Informacje o składnikach brakujących do przygotowania potraw.

ZAAWANSOWANA OBSŁUGA ZAMÓWIEŃ

Uzgodnienie dokumentów dostaw (PZ) z końcową fakturą dostawcy.
Moduł automatycznych zamówień.

OBSŁUGA GASTRONOMII ZAMKNIĘTEJ

Automatyczny rozchód na podstawie jadłospisu.
Możliwość wyliczania wartości energetycznych danego posiłku.

USPRAWNIENIE ZARZĄDZANIA LOKALEM
Możliwość definiowania kart rabatowych przy współpracy z Gastro POS.
Planowanie imprez.
Przygotowywanie asygnaty magazynowej na podstawie planowanej imprezy.

PRZEJRZYSTE RAPORTY

Wartość przychodów, rozchodów, sprzedaży w cenach zakupu i sprzedaży oraz osiągniętą marżę na każdy dzień i miesiąc.
Szczegółowe raportowanie stanowisk sprzedaży Gastro (raport podglądowy z POS).
Eksport bazy towarowej do programu hotelowego CHART.
Eksport plików do programu Excel.
Przejrzyste zestawienia sprzedaży.
Zestawienia wg grup towarowych artykułów itp.

DOKUMENTY, INWENTARYZACJE

Wprowadzanie dokumentów i inwentaryzacji za pomocą kolektora danych.
Inwentaryzacje pełne i częściowe.
Inwentaryzacje dzienne.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego